Our Address

Oslo Kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Email Us

fetiproject at gmail.com

Call Us

+47 23470000